0
عکس محصول قيمت
Windows 7 Home قیمت : 680,000 تومان
Windows 10 Home قیمت : 3,000,000 تومان قیمت برای شما: 1,800,000 تومان
Office 2013 Pro Plus قیمت : 1,650,000 تومان
Office 2016 Pro Plus قیمت : 2,150,000 تومان
Windows Server 2012 R2 Standard OEM قیمت : 2,240,000 تومان
Windows Server 2016 Standard قیمت : 6,400,000 تومان
Visual Studio 2019 pro قیمت : 10,500,000 تومان
Visio 2016 Professional قیمت : 2,450,000 تومان
Project 2016 Professional قیمت : 3,130,000 تومان
Visual Studio 2017 Pro قیمت : 11,050,000 تومان
Kaspersky AntiVirus قیمت : 930,000 تومان قیمت برای شما: 465,000 تومان
TuneUp Utilities 2019 Full version AVG PC TuneUp قیمت : 650,000 تومان قیمت برای شما: 390,000 تومان
Office 2019 Pro Plus قیمت : 3,400,000 تومان قیمت برای شما: 3,350,000 تومان
(Office 365 (5PC , 5TB قیمت : 1,890,000 تومان قیمت برای شما: 1,840,000 تومان
Windows Server 2019 Standard قیمت : 7,800,000 تومان
SQL Server 2012 Standard قیمت : 13,200,000 تومان
Windows 8.1 OEM تماس بگیرید
Windows 7 Pro قیمت : 880,000 تومان
Windows 8.1 Pro قیمت : 1,380,000 تومان
Windows 10 Home OEM قیمت : 890,000 تومان
Windows Server 2016 Standard - 16 core قیمت : 1,850,000 تومان
Windows Server 2012 R2 Standard قیمت : 5,500,000 تومان
Visio 2016 Professional Box قیمت : 6,650,000 تومان
SQL Server 2017 Standard قیمت : 18,600,000 تومان
Visual Studio 2015 Pro قیمت : 8,700,000 تومان
Kaspersky Internet Security قیمت : 1,280,000 تومان قیمت برای شما: 640,000 تومان
Windows Server 2019 Datacenter قیمت : 18,400,000 تومان
Project 2019 Professional قیمت : 1,980,000 تومان
AVG TuneUp Utilities 2020 قیمت : 800,000 تومان قیمت برای شما: 480,000 تومان
Windows 7 Ultimate قیمت : 1,440,000 تومان
Windows 8.1 Enterprise تماس بگیرید
Windows 10 Pro قیمت : 5,950,000 تومان قیمت برای شما: 3,570,000 تومان
Windows Server 2016 Essentials قیمت : 1,850,000 تومان
Windows Server 2012 RDS 50 User CAL قیمت : 19,800,000 تومان قیمت برای شما: 15,840,000 تومان
Visual Studio 2019 Enterprise قیمت : 20,100,000 تومان
Windows Server 2019 RDS 10 User CAL قیمت : 6,100,000 تومان
Visio 2019 Professional قیمت : 3,450,000 تومان
Kaspersky Total Security قیمت : 1,450,000 تومان قیمت برای شما: 725,000 تومان
Windows 10 Enterprise قیمت : 3,880,000 تومان قیمت برای شما: 3,830,000 تومان
Windows Server 2016 Datacenter - 16 Core قیمت : 7,250,000 تومان
Avira Antivirus PRO قیمت : 1,155,000 تومان
Windows Server 2019 RDS 50 User CAL قیمت : 22,800,000 تومان
Windows 7 Enterprise تماس بگیرید
Windows Server 2012 Standard تماس بگیرید
Avira Internet Security Suite قیمت : 1,560,000 تومان
Windows Server 2016 RDS 50 User CAL قیمت : 25,900,000 تومان قیمت برای شما: 20,720,000 تومان
Windows 10 Enterprise LTSB قیمت : 4,500,000 تومان قیمت برای شما: 3,330,000 تومان
Windows Server 2012 Essential تماس بگیرید
Windows Server 2016 RDS 5 User CAL قیمت : 3,800,000 تومان قیمت برای شما: 3,040,000 تومان
Avira Optimization Suite قیمت : 1,190,000 تومان
Windows 10 Enterprise LTSC قیمت : 4,500,000 تومان قیمت برای شما: 3,330,000 تومان
Windows Server 2012 R2 Essential تماس بگیرید
Avira Prime قیمت : 3,960,000 تومان قیمت برای شما: 3,168,000 تومان
Windows Server 2012 R2 Datacenter تماس بگیرید
Windows Server 2012 Datacenter تماس بگیرید
Bitdefender Internet Security قیمت : 1,460,000 تومان قیمت برای شما: 876,000 تومان
Bitdefender Total Security 2020 (10PC-1year) قیمت : 1,750,000 تومان قیمت برای شما: 1,050,000 تومان
AVG ULTIMATE 2020 (1-Year) قیمت : 1,960,000 تومان قیمت برای شما: 1,176,000 تومان
AVG ULTIMATE 2020 (2-Year) قیمت : 3,250,000 تومان قیمت برای شما: 2,600,000 تومان
AVG Internet Security 2020 (1 PC/1 Year) قیمت : 1,100,000 تومان قیمت برای شما: 880,000 تومان
AVG Internet Security 2020 (3 PC/1 Year) قیمت : 1,400,000 تومان قیمت برای شما: 1,120,000 تومان
AVAST Internet Security 2020 (3 PC/1 Year) قیمت : 760,000 تومان قیمت برای شما: 608,000 تومان
AVAST Internet Security 2020 (1 PC/2 Year) قیمت : 930,000 تومان
AVAST Ultimate Bundle قیمت : 2,970,000 تومان قیمت برای شما: 2,376,000 تومان
(McAfee Total Protection 2020 (1 Year قیمت : 990,000 تومان قیمت برای شما: 792,000 تومان
McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited (1 Year) قیمت : 960,000 تومان
McAfee LiveSafe 2020 Unlimited Device قیمت : 800,000 تومان
McAfee Internet Security 2020 Unlimited (1 Year) قیمت : 660,000 تومان
ESET NOD32 Internet Security قیمت : 990,000 تومان
نتایج 1 تا 69 از کل 69 نتیجه