0
Windows 10 Home قیمت : 5,600,000 ﷼ قیمت برای شما: 5,320,000 ﷼
Windows 10 Pro قیمت : 12,000,000 ﷼ قیمت برای شما: 11,400,000 ﷼ (1,140,000 تومان)
Windows 10 Home Retail قیمت : 9,900,000 ﷼ (990,000 تومان)