0
sqlserversele

Microsoft SQL Server

نرم‌افزار مدیریت بانک‌های اطلاعاتی، به عنوان یک سرور پایگاه داده، این یک محصول نرم‌افزاری است که عملکرد اصلی اش ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات با توجه به درخواست سایر برنامه‌ها می‌باشد - که می تواند بر روی همان کامپیوتر یا یک کامپیوتر دیگر در یک شبکه (از جمله اینترنت) اجرا شود.

مایکروسافت حداقل دوازده نسخه متفاوت Microsoft SQL Server را با هدف مخاطبان مختلف و برای تنوع میزان کار، از برنامه‌های کوچک برای اجرا روی یک ماشین تا برنامه‌های بزرگ اینترنتی است همراه با پشتیبانی از کاربران همزمان عرضه می‌کند.

SQL Server 2022 Standard قیمت : 45,300,000 تومان
SQL Server 2019 Standard قیمت : 31,300,000 تومان
SQL Server 2017 Standard قیمت : 24,450,000 تومان
SQL Server 2016 Standard قیمت : 19,870,000 تومان